V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na niźšie uvedených kontaktných údajoch:

 

Názov spoločnosti :  SLOVŠPORT spol. s r.o.

Adresa sídla :    Dopravná 4696/18A , Topoľčany  955 01

IČO :   31437699

IČ  DPH  : SK 2020419786

Spoločnosť zapísaná o Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel :Sro, vložka číslo :893/N

Kontaktná osoba :  Ing. Guniš Ján

Mobil. + 421 905 601 119  , 0905 940 655

e-mail:slovsport@slovsport.sk